We zijn op zoek naar nieuwe spelende leden om ons orkest uit te breiden! Geïnteresseerd? Kijk snel bij het nieuws voor meer informatie!

Contributie – Muzieklessen - Lesgelden

Contributie Rapsodie per kwartaal
Volwassen leden: € 44                    
Jeugdleden: € 22
Leerlingen instap-orkest: € 11

Muzieklessen en lesgelden
In overleg met dirigente Sonja Veer