Oproep: Speel jij accordeon? Wij zijn op zoek naar nieuwe leden die ons orkest komen versterken! Neem snel contact met ons op!

Contributie – Muzieklessen - Lesgelden

Contributie Rapsodie per kwartaal
Volwassen leden: € 44                    
Jeugdleden: € 22
Leerlingen instap-orkest: € 11

Muzieklessen en lesgelden
In overleg met dirigente Sonja Veer